دریافت پاورپوینت فصل نهم 9 کتاب روان شناسی فیزیولوژیک نوشته محمد کریم خداپناهی (مکانیزم دقت، توجه و هشیاری) با کد 31442

پاورپوینت روانشناسی فیزیولوژیک خداپناهی,کتاب روان شناسی فیزیولوژیک ,محمدکریم خدا پناهی,خلاصه روانشناسی فیزیولوژیک,پاورپوینت روان شناسی فیزیولوژیک,روانشناسی فیزیولوژیک,,,فصل نهم,مکانیزم دقت, توجه و هشیاری

پاورپوینت فصل نهم 9 کتاب روان شناسی فیزیولوژیک نوشته محمد کریم خداپناهی (مکانیزم دقت، توجه و هشیاری)

پاورپوینت فصل نهم 9 کتاب روان شناسی فیزیولوژیک نوشته محمد کریم خداپناهی (مکانیزم دقت، توجه و هشیاری) در قالب pptx و در حجم 48 اسلاید: 

بخشی از متن:
مکانیزم دقت، توجه و هشیاری
تصور کنید در یک میهمانی شرکت کرده اید که در اطراف شما صدها نفر مشغول گو هستند و شما هم با دوست خود صحبت می کنید. با اینکه در این محل و صداهای مختلف شما را احاطه کرده اند، ولی شما بر روی صحبت با دوست خود متمرکزيد و بیشتر این صداها را نادیده می انگارید. حال چنانچه فردی در میز پشت سر شما اسم شما را ببرد شما بدون اینکه به پشت سر خود نگاه کنید توجه خود را به آن میز معطوف می کنید تا متوجه شوید آنان درباره شما چه مطالبی می گویند. بنابراین توانایی انتخاب پردازش پیامهایی که از اطراف مختلف به سمت ما می آیند به عنوان دقت و توجه نام گذاری شده است. دقت و توجه به ما این امکان را می دهد که از بین محرکهای مختلف به یک محرک خاص اجازه پردازش دهیم و بقیه محرکها را نادیده بگیریم:
مفهوم دقت و توجه به معنای این است که ما وقتی روی درونشدهای جسی معین، برنامه های حرکتی، محتوای حافظه و تجسمهای درونی متمرکز می شویم که از نورافكن ذهنی استفاده کرده باشیم. این نورافکن می تواند به صورت ناهشیار و و بدون توجه مانند زمانی که در حافظه خویش به دنبال نام کسی هستیم، فعال شود. . اگر چه تواناییهای کلامی موجب می شوند که این فرایند در انسان به صورت هشیار انجام گیرد، ولی احتمال دارد این فرایند تنها به توانایی کلامی مربوط نباشد. بنابراین در فرایند تحول، هشیاری به صورت تدریجی و همراه با افزایش توانای حرکتی فزونی می یابد و تواناییهای کلامی به عنوان وسیله ای برای افزایش با فرایند هشیاری تلقی می شود. ما پیش از اینکه در این فصل به مکانیزمهای نورونی مهار هشیاری بپردازی تأثير هشیاری بر رفتار را بررسی می کنیم و تمرکز ما بیشتر بر روی دقت و توجه دیداری است، چرا که در این زمینه ارتباط تنگاتنگی با پژوهشهای فیزیولوژی وجود دارد.

دانلود فایل