دریافت پاورپوینت فصل نهم 9 کتاب روش های تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی (طرح های تحقیقی آزمایشی با کد 31166

پاورپوینت کتاب روش های تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی,تحقیق و مفاهیم اساسی آن,کتاب روش های تحقیق در روان شناسی,پاورپوینت فصل نهم,طرح های تحقیقی آزمایشی

پاورپوینت فصل نهم 9 کتاب روش های تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی (طرح های تحقیقی آزمایشی

پاورپوینت فصل نهم 9 کتاب روش های تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی (طرح های تحقیقی آزمایشی و شبه آزمایشی) نوشته علی دلاور در قالب pptx و در حجم 114 اسلاید:

بخشی از متن:

  طرح های تحقیق 
دسته اول شاخص هایی برای تحلیل داده ها، شامل ابزارهایی است که فقط بمنظور خلاصه کردن، طبقه بندی و توصیف نمودن داده ها و اطلاعات بکار برده شده که به آنها آمار توصیفی می گویند.
مهمترین شاخص های آمار توصیفی عبارتست از شاخص های گرایش مرکزی، پراکندگی و همبستگی.
دسته دوم شاخص هایی که برای تحلیل داده ها بکار می رود، شاخص هایی هستند که محقق به کمک آنها، فرضیه پژوهشی را آزمون می کند. 
استفاده از آزمون های آماری، مستلزم بکارگیری طرح تحقیق صحیح و مناسب است.
 کیفیت طرح تحقیقی، تعیین کننده میزان توانایی محقق در کنترل تحقیق است.
 وظیفه اساسی و تکنیکی یک طرح تحقیقی، کنترل واریانس است.
  طرح تحقیقی، یک مکانیزم کنترل کننده بوده و اصول آماری مورد استفاده در این مکانیزم عبارتست از به حداکثر رساندن واریانس متغیرهای آزمایش، کنترل واریانس متغیرهای مزاحم و ناخواسته و بالاخره به حداقل رساندن واریانس اشتباه. 

دانلود فایل