دریافت پاورپوینت فصل یازدهم کتاب اخلاق حرفه ای در مدرسه (مدرسه به مثابه سازمان اخلاقی) نوشته احد فرامرز با کد 31052

اخلاق حرفه ای در مدرسه ,پاورپوینت اخلاق حرفه ای در مدرسه ,خلاصه کتاب اخلاق حرفه ای در مدرسه ,خلاصه کتاب اخلاق حرفه ای در مدرسه قراملکی,ppt اخلاق حرفه ای در مدرسه,مدرسه به مثابه سازمان اخلاقی

پاورپوینت فصل یازدهم کتاب اخلاق حرفه ای در مدرسه (مدرسه به مثابه سازمان اخلاقی) نوشته احد فرامرز

پاورپوینت فصل یازدهم کتاب اخلاق حرفه ای در مدرسه (مدرسه به مثابه سازمان اخلاقی) نوشته احد فرامرز قراملكی‏، ‏زينب برخورداری ‏‏، ‏فائزه موحدی‏‏ در قالب pptx و در حجم 32 اسلاید:

بخشی از متن: 

رشد اخلاقی مدرسه یکی از مسؤولیت های رهبران مدرسه است. رهبری اخلاقی مدرسه، مهم ترین بعد رهبری مدرسه به شمار می رود. رشد اخلاقی سازمان فراتر از مسؤولیت پذیری افراد، در گرو اخلاقی بودن سازمان و مسؤولیت پذیری آن است. اخلاقی بودن سازمان، شامل همه عناصر آن، مانند آرمان، اهداف، راهبرد، رسالت، ساختار، فرایندها و … می شود.
ویژگی های مدرسه اخلاقی 
 ۱-۱) مسؤولیت پذیرین مدرسه اخلاقی، در درجه اول نسبت به حقوق همه صاحبان حق در محیط درونی و بیرونی خود، مسؤولیت پذیر است. این مسؤولیت پذیری ریشه در انگاره ی صاحب حق بودن همه محیط؛ دانش آمين معلم، مدیر، کارمندان، همسایه ها، سازمان های بالادست، رقبا و … به مثابه صاح حق، دارند.
 مدرسه اخلاقی، چنین انگارهای را در فرهنگ سازمانی خود نهادینه می کند. مسؤولیت پذیری بر آمده از چنین انگارهای، از حساسیت اخلاقی سیراب می شود و با شناخت دقیق وظایف مدرسه در قبال حقوق آنان، تنومند می گردد و با پای بندی نظام مند و برنامه مدون نسبت به آن حقوق، به بار می نشیند. 

دانلود فایل