دریافت پاورپوینت فصل یازدهم کتاب روانشناسی پرورشی نوین (راهبردهای یادگیری و مطالعه شناخت و فراشناخت) با کد 31461

خلاصه روانشناسی پرورشی نوین,پاورپوینت روان شناسی پرورشی,علی اکبر سیف,ppt روانشناسی پرورشی نوین,pdf روانشناسی پرورشی نوین,راهبردهای یادگیری , مطالعه شناخت و فراشناخت,فصل یازدهم

پاورپوینت فصل یازدهم کتاب روانشناسی پرورشی نوین (راهبردهای یادگیری و مطالعه شناخت و فراشناخت)

پاورپوینت فصل یازدهم کتاب روانشناسی پرورشی نوین (راهبردهای یادگیری و مطالعه شناخت و فراشناخت) نوشته علی اکبر سیف در قالب pptx و در حجم 37 اسلاید:

بخشی از متن:

ما در فصل پیش بخشی از تفاوتهای فردی در یادگیری را با نام سبکهای یادگیری و تفکر توضیح دادیم. در این فصل بخش دیگری از این تفاوتها یعنی راهبردهای یادگیری و مطالعه را بررسی می کنیم.
از آنجا که موضوعها و مبحثهای تحصیلی بسیار گوناگون اند و یادگیری هر یک از آنها شیوه خاصی را طلب می کند، آگاهی یافتن دانش آموزان و دانشجویان از راهبردهای مختلف مطالعه و یادگیری و تسلط یابی آنان بر چگونگی استفاده از آن راهبردها در کسب موفقیت تحصیلی بسیار ياری شان میدهد. آگاهی از این راهبردها به معلمان نیز کمک می کند تا در هدایت دانش آموزان و دانشجویان مؤثرتر عمل کنند.
تعریف راهبرد یادگیری و مطالعه
منظور از راهبرد (استراتژی یک برنامه با نقشه کلی است که از مجموعه ای عملیات تشکیل می یابد و برای رسیدن به یک هدف معين طراحی و اجرا می شود. اصطلاح وابسته به راهبرد تاکتیک است. تاکتیک به یک تدبیر یا فن ویژه گفته می شود که در خدمت راهبرد قرار می گیرد.
عموما راهبردهای یادگیری و مطالعه را با دو اصطلاح راهبردهای شناختی و راهبردهای فراشناختی معرفی می کنند. از آنجا که شناخت و فراشناخت هم شامل یادگیری، هم یادآوری، و هم تفکر است، راهبردهای شناختی و فراشناختی روشهای یادگیری و تفکر نیز هستند. ما راهبردهای شناختی و فراشناختی مهم را به عنوان راهبردها یا استراتژیهای یادگیری و مطالعه توضیح می دهیم، اما پیش از بحث درباره راهبردهای شناختی و فراشناختی لازم است شناخت و فرا شناخت را توضیح دهیم.

دانلود فایل