خلاصه روانشناسی پرورشی نوین

پاورپوینت فصل چهاردهم کتاب روانشناسی پرورشی نوین (تفکر، حل مسئله، تفکر انتقادی و آفرینندگی) | ویرایش نو baran

پاورپوینت فصل چهاردهم کتاب روانشناسی پرورشی نوین (تفکر، حل مسئله، تفکر انتقادی و آفرینندگی) خلاصه روانشناسی پرورشی نوین,پاورپوینت روان شناسی پرورشی,علی اکبر سیف,ppt روانشناسی پرورشی نوین,pdf روانشناسی پرورشی نوین,روانشناسی یادگیری و آموزش,خلاصه کتاب روانشناسی پرورشی,پاورپوینت ,فصل چهاردهم,تفکر, حل مسئله, تفکر انتقادی و آفرینندگی پاورپوینت فصل چهاردهم کتاب روانشناسی پرورشی نوین (تفکر، حل مسئله، تفکر انتقادی و آفرینندگی) نوشته علی اکبر سیف در قالب pptx و در حجم 23 اسلاید:


بخشی از متن:
آموزش تفکر انتقادی
گفتیم که تفکر انتقادی نوعی حل مسئله است. مسئله این است:  آیا اندیشه، کالا یا باوری که کسی عرضه می‌کند از اعتباری که صاحب آن اندیشه ،کالا،  یا باور ادعا می‌کند برخوردار است؟  بنابراین آنچه در رابطه با آموزش حل مسئله گفته شد در اینجا نیز قابل استفاده است.
چند نکته ویژه در ارتباط با آموزش تفکر انتقادی:
۱) فرصتهای متعدد و متفاوتی به دانش‌آموزان بدهید تا اندیشه‌ها  را تحلیل کنند، سبک سنگین کنند، ارزیابی کنند و تصمیم های منطقی بگیرند.
۲) شرایط کلاسی را به‌گونه‌ای آماده کنید که به دیدگاه‌های متفاوت ارج گذاشته شود و تبادل اندیشه ها و گفتگوی   آزاد بین دانش آموزان تشویق گردد.
۳) در مقابل سوال هایی که دانش آموزان از معلم می پرسند علاوه بر جواب سوال دلایل آن را نیز بگویید.
۴) در سوال هایی که  شما از دانش آموزان می پرسید هم چه چیزی و هم چگونه و چرا این اتفاق افتاده است را بخواهید.
۵) از دانش آموزان بخواهید تا در برخورد با عقاید دیگران و دفاع از عقاید خود از روی  عقل و منطق عمل کنند تا   از روی هیجانات و احساسات.
۶) به دانش آموزان کمک کنید تا از اندیشه های خود آگاه باشند و از این راه فراشناخت آن را گسترش دهید.

 

دانلود فایل

پاورپوینت فصل ششم کتاب روانشناسی پرورشی نوین (نظریه های یادگیری شناختی ، گشتالت، آزوبل، و بندورا) | ویرایش نو baran

پاورپوینت فصل ششم کتاب روانشناسی پرورشی نوین (نظریه های یادگیری شناختی ، گشتالت، آزوبل، و بندورا) خلاصه روانشناسی پرورشی نوین,پاورپوینت روان شناسی پرورشی,علی اکبر سیف,ppt روانشناسی پرورشی نوین,pdf روانشناسی پرورشی نوین,روانشناسی یادگیری و آموزش,نظریه های یادگیری شناختی, گشتالت, آزوبل, و بندورا,نظریه یادگیری گشتالت ,تعریف مفهوم گشتالت,نظریه آز,,,

پاورپوینت فصل ششم کتاب روانشناسی پرورشی نوین (نظریه های یادگیری شناختی، گشتالت، آزوبل، و بندورا) نوشته علی اکبر سیف در قالب pptx و در حجم 49 اسلاید: 

بخشی از متن:
از نظر نظریه پردازان شناختی یادگیری کسب و بازسازی ساختارهای شناختی است که از طریق آن اطلاعات پردازش و در حافظه ذخیره می شوند 
یادگیری یک فرایند درونی است 
 نظریه پردازان شناختی معتقدند که یادگیری به صورت تواناییهایی در فرد ایجاد و در حافظه او ذخیره می شود و هر وقت که بخواهد – چه بلافاصله پس از یادگیری چه بعد از گذشت زمان – می تواند آن تواناییها را مورد استفاده قرار دهد.
 ویژگی دیگر نظریه های شناختی این است که، به خلاف نظریه های رفتاری که بر نقش محیط در تغییر رفتار و یادگیری تأکید می کنند برای یادگیرنده در ایجاد یادگیری نقش مهم تری قائل اند. هم چون نظریه های رفتاری، نظریه های شناختی نیز بسیار متنوع اند. 
نظریه یادگیری گشتالت 
تعریف مفهوم گشتالت
معنی گشتالت در روانشناسی گشتالت آن است که گل از اجزای تشکیل دهنده آن بیشتر است. یعنی کل دارای خواص یا ویژگیهایی است که در اجزای تشکیل دهنده آن یافت نمی شود، و از خیلی جهات كل تعیین کننده خصوصیات اجزاء است، نه برعکس.

 

دانلود فایل

پاورپوینت فصل پنجم کتاب روانشناسی پرورشی نوین (نظریه های یادگیری رفتاری پاولف، ثرندایک، و اسکینر) | ویرایش نو baran

پاورپوینت فصل پنجم کتاب روانشناسی پرورشی نوین (نظریه های یادگیری رفتاری پاولف، ثرندایک، و اسکینر) نظریه های یادگیری رفتاری, پاولف, ثرندایک, اسکینر,نظریه های یادگیری ,نظریه های رفتاری,خلاصه روانشناسی پرورشی نوین,پاورپوینت روان شناسی پرورشی,علی اکبر سیف,ppt روانشناسی پرورشی نوین,pdf روانشناسی پرورشی نوین,روانشناسی یادگیری و آموزش,خلاصه ,,,

پاورپوینت فصل پنجم کتاب روانشناسی پرورشی نوین (نظریه های یادگیری رفتاری پاولف، ثرندایک، و اسکینر) نوشته علی اکبر سیف در قالب pptx و در حجم 35 اسلاید: 

بخشی از متن: 
نظریه های مورد بحث در این فصل نظریه های یادگیری رفتاری نام دارند. این نظریه ها از رویکرد معروف رفتارگرایی سرچشمه می گیرند که یکی از رویکردها یا مکتبهای مهم علم روانشناسی است 
رفتارگرایی به این معنی است که رفتار را باید به کمک تجربه های قابل مشاهده نه فرایندهای ذهنی تبیین کرد 
در ضمن، برای رفتارگرایان، یادگیری تغییر در رفتار آشکار است. هرچند که در چهارچوب رفتارگرایی نظریه های مختلفی پدید آمده اند، اما همه آنها در این نکته اتفاق نظر دارند که موضوع اصلی علم روانشناسی رفتار است و روانشناس باید در پژوهشها و نظریه پردازیهای خود رفتار انسانها را مورد بررسی قرار دهد، نه فرایندهای ذهنی آنان را.
از سوی دیگر از روانشناسان رفتاری برای تأثیر محیط بر رفتار انسان اهمیت زیادی قائل اند .
از دیدگاه روانشناسی رفتاری مهم ترین چیز رابطه بین محیط و رفتار است. تغییراتی که در محیط ایجاد می شوند به ایجاد تغییر در رفتار می انجامد 
نظریه شرطی سازی پاسخگر یا کلاسیک پاولفی
کشف مهم پاولف این بود کا بازتابهای طبیعی یا نخستین جاندار انسان یا حیوان را می توان به کمک شرطی کردن گسترش داد
 بازتاب به رابطه ساده بین یک پاسخ و محرکی که از طریق تأثیرگذاری بر یکی از اعضای حسی آن پاسخ را تولید می کند گفته می شود
 ترشح بزاق بر اثر قرار گرفتن غذا در دهان و تنگ و گشاد شدن مردمک چشم بر اثر زیاد و کم شدن نور نمونه هایی از بازتابهای طبیعی هستند. 

 

دانلود فایل

پاورپوینت فصل چهارم کتاب روانشناسی پرورشی نوین (نظریه های رشد شناختی، ویگوتسکی و برونر) | ویرایش نو baran

پاورپوینت فصل چهارم کتاب روانشناسی پرورشی نوین (نظریه های رشد شناختی، ویگوتسکی و برونر) نظریه رشد شناختی ,ویگوتسکی, برونر,رشد,نظریه رشد,تشریح نظریه جروم برونر,خلاصه روانشناسی پرورشی نوین,پاورپوینت روان شناسی پرورشی,علی اکبر سیف,ppt روانشناسی پرورشی نوین,pdf روانشناسی پرورشی نوین,روانشناسی یادگیری و آموزش,خلاصه کتاب روانشناسی پرورش,,,

پاورپوینت فصل چهارم کتاب روانشناسی پرورشی نوین (نظریه های رشد شناختی، ویگوتسکی و برونر) نوشته علی اکبر سیف در قالب pptx و در حجم 37 اسلاید:

بخشی از متن:
نظریه رشد شناختی ویگوتسکی  
به نظریه اجتماعی – فرهنگی رشد شهرت دارد. 
 ویگوتسکی و پیاژه هم عصر بودند. 
نظريه ويگوتسکی تا سالها پس از مرگ او برای دنیای خارج از روسیه ناشناخته بود، اما پس از ترجمه آثارش به زبان انگلیسی به سرعت مورد توجه دانشمندان و مربیان کشورهای مغرب زمین قرار گرفت. 
بنا به گفته اسلاوین (۲۰۰۶). ‘نظريه ويگوتسکی اکنون در روانشناسی رشد یک نیروی قدرتمند است
اهمیت فرهنگ و زمينه اجتماعی- در تحول شناختی
به باور ویگوتسکی کنش متقابل میان یادگیرنده و محیط اجتماعی اش تعیین کننده اصلی رشد شناختی اوست. خاستگاه روان آدمی اجتماع است و فرایندی که به آن شکل می دهد ارتباط است.
کارکردهای نخستین و عالی ذهنی 
در نظريه ويگوتسکی، کارکردهای ذهنی که در دسته کارکردهای نخستین ذهنی و کارکردهای عالی ذهنی تقسیم شده اند ویگوتسکی با اصطلاح کار کرد به فرایندهای ذهنی مانند توجه ادراک، حافظه، و تفکر اشاره می کند. این کارکردهای ذهنی در سالهای آغاز عمر به طور طبیعی وجود دارند و در انسان و حیوان یافت می شوند. اینها کار کردهای نخستین هستند. ویژگی مهم آنها غیر ارادی و ناآگاه بودن است. 

 

دانلود فایل

پاورپوینت فصل سوم کتاب روانشناسی پرورشی نوین (نظریه رشد شناختی پیاژه) | ویرایش نو baran

پاورپوینت فصل سوم کتاب روانشناسی پرورشی نوین (نظریه رشد شناختی پیاژه) خلاصه روانشناسی پرورشی نوین,پاورپوینت روان شناسی پرورشی,علی اکبر سیف,ppt روانشناسی پرورشی نوین,pdf روانشناسی پرورشی نوین,روانشناسی یادگیری و آموزش,خلاصه کتاب روانشناسی پرورشی,,تعریف رشد ,نظریه رشد شناختی پیاژه, رشد شناختی پاورپوینت فصل سوم کتاب روانشناسی پرورشی نوین (نظریه رشد شناختی پیاژه) نوشته علی اکبر سیف در قالب pptx و در حجم 47 اسلاید:


بخشی از متن:
تعریف رشد 
منظور از رشد یا تحول تغییرات منظم و سازگارانه ای است که از لحظه بستن نطفه تا هنگام مرگ در فرد اتفاق می افتد.
رشد انسان را می توان از جنبه های مختلفی مورد بررسی قرار داد: 
(۱)رشد جسمانی به تغییرات ایجادشده در بدن فرد (ماهیچه ها، استخوانها، دستگاه عصبی، و مانند اینها) و نیز تغییراتی که در چگونگی استفاده فرد از بدن خود ( مهارتهای حرکتی رخ میدهد گفته می شود. 
(۲) رشد شخصیت دربرگیرنده درک فرد از خود و تغییراتی است که در هیجانها و اخلاقیات او صورت می پذیرد. 
(۳) رشد اجتماعی به تغییراتی که در روابط فرد با دیگران صورت می پذیرد اشاره می کند. 
(۴)رشد شناختی به تغییرات حاصل در اندیشه و شناخت فرد در طول زندگی اش گفته می شود. 
تعریف رشد شناختی 
 منظور از شناخت دانستن، یاد گرفتن، به یاد آوردن، فهمیدن، و اندیشیدن است. رشد یا تحول شناختی به تغییرات منظمی گفته میشود که در طول زمان در این فرایندها رخ میدهد.

 

دانلود فایل

پاورپوینت فصل دوم کتاب روانشناسی پرورشی نوین (پژوهش در روانشناسی پرورشی) | ویرایش نو baran

پاورپوینت فصل دوم کتاب روانشناسی پرورشی نوین (پژوهش در روانشناسی پرورشی) خلاصه روانشناسی پرورشی نوین,پاورپوینت روان شناسی پرورشی,علی اکبر سیف,ppt روانشناسی پرورشی نوین,pdf روانشناسی پرورشی نوین,روانشناسی یادگیری و آموزش,خلاصه کتاب روانشناسی پرورشی,,پژوهش در روانشناسی پرورشی,پژوهش توصیفی پاورپوینت فصل دوم کتاب روانشناسی پرورشی نوین (پژوهش در روانشناسی پرورشی) نوشته علی اکبر سیف در قالب pptx و در حجم 44 اسلاید:


بخشی از متن:
 روانشناسی پرورشی یا روانشناسی تربیتی شاخه ای از علم روانشناسی است. علم روانشناسی عضوی از خانواده علوم است. پس، دانش روانشناسی پرورشی، مانند دانش سایر رشته های علمی، از راه پژوهش علمی به دست می آید. روانشناسی پرورشی، مانند سایر علوم، دارای روشهای پژوهشی متنوعی است که می توان آنها را در چهار دسته پژوهش توصیفی، پژوهش کیفی، پژوهش کمی (همبستگی آزمایشی)، و اقدام پژوهی مورد بررسی قرار داد. 
پژوهش توصیفی 
منظور از پژوهش توصیفی پژوهشی است که در آن موقعیتها و رویدادها صرفا توصیف می شوند. با انجام این گونه پژوهش، می توانیم ویژگیهای دانش آموزان، دانشجویان، معلمان، و آموزشگاهها را مورد مطالعه قرار دهیم.
در پژوهش توصیفی از آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، و مشاهده استفاده میشود تا چگونگی با ویژگیهای یک موقعیت یا پدیده توصیف شوند؟ 

 

دانلود فایل

پاورپوینت فصل یکم کتاب روانشناسی پرورشی نوین نوشته علی اکبر سیف (یادگیری | ویرایش نو baran

پاورپوینت فصل یکم کتاب روانشناسی پرورشی نوین نوشته علی اکبر سیف (یادگیری خلاصه روانشناسی پرورشی نوین,پاورپوینت روان شناسی پرورشی,علی اکبر سیف,ppt روانشناسی پرورشی نوین,pdf روانشناسی پرورشی نوین,روانشناسی یادگیری و آموزش,خلاصه کتاب روانشناسی پرورشی,پاورپوینت,یادگیری, آموزش و روانشناسی پرورشی پاورپوینت فصل یکم کتاب روانشناسی پرورشی نوین (یادگیری، آموزش و روانشناسی پرورشی) نوشته علی اکبر سیف در قالب pptx و در حجم 24 اسلاید:


بخشی از متن:
تعریف یادگیری 
مفهوم یادگیری را می توان به صورتهای مختلف تعریف کرد: 
کسب دانش و اطلاعات، عادتهای مختلف، مهارتهای متنوع، و راههای گوناگون حل کردن مسائل و همچنین می توان یادگیری را به عنوان فراگیری رفتارها و اعمال مفید و پسندیده، و حتی به عنوان کسب رفتارها و اعمال مضر و ناپسند تعریف کرد. پس، یادگیری حوزه بسیار گسترده ای را شامل می شود. 
هرگنهان و السون 
 هرگنهان و السون’ (۲۰۰۵، ترجمه سیف، ۱۳۸۵) گفته اند ’’یادگیری یکی از مهم ترین زمینه ها در روانشناسی امروز و در عین حال یکی از مشکل ترین مفاهیم برای تعریف کردن است (ص ۱۸). با این حال، به سبب اهمیت مفهوم یادگیری، از آن تعریفهای مختلفی به دست داده اند. 
معروف ترین تعریف یادگیری 
معروف ترین تعریف یادگیری به قرار زیر است و یادگیری به فرایند ایجاد تغییر نسبتا پایدار در رفتار با توان رفتاری که حاصل تجربه است گفته میشودرا و نمی توان آن را به حالتهای موقتی بدن مانند آنچه بر اثر بیماری، خستگی، یا مصرف داروها پدید می آید نسبت داد.

 

دانلود فایل

پاورپوینت فصل هفتم کتاب روانشناسی پرورشی نوین (نظریه های یادگیری شناختی، خبرپردازی: نظام یاد) | ویرایش نو baran

پاورپوینت فصل هفتم کتاب روانشناسی پرورشی نوین (نظریه های یادگیری شناختی، خبرپردازی: نظام یاد) خلاصه روانشناسی پرورشی نوین,پاورپوینت روان شناسی پرورشی,علی اکبر سیف,ppt روانشناسی پرورشی نوین,pdf روانشناسی پرورشی نوین,,نظریه های یادگیری شناختی,خبرپردازی, نظام یاد,نظریه سطوح پردازش,نظریه پردازش توزیع موازی

پاورپوینت فصل هفتم کتاب روانشناسی پرورشی نوین (نظریه های یادگیری شناختی، خبرپردازی: نظام یاد) نوشته علی اکبر سیف در قالب pptx و در حجم 35 اسلاید: 

بخشی از متن:
نظریه سه مرحله ای خبرپردازی 
یکی از نظریه های باسابقه و شناخته شده خبرپردازی به نظریه با الگوی سه مرحله ای اتکینسون و شیفرین (۱۹۶۸) شهرت دارد. این الگو در شکل ۱-۷ نشان داده شده است.  
شکل داخل پاورپوینت 
ثبت حسی 
 نخستین مرحله خبرپردازی است. به ثبت حسی، گاهی مخزن حسی و حافظه حسی نیز گفته می شود. 
گیرنده ها اجزای نظام حسی مربوط به دیدن، شنیدن، چشیدن، بوییدن و لمس کردن هستند. نظام کلی گیرنده ها را ثبت حسی مینامند. 
ثبت حسی منطبق با حس بینایی را مخزن تصویری و ثبت حسی منطبق با حس شنوایی را مخزن پژواکی نامیده اند. 

 

دانلود فایل

پاورپوینت فصل هشتم کتاب روانشناسی پرورشی نوین (نظریه های یادگیری سازنده گرایی) نوشته علی اکبر سیف | ویرایش نو baran

پاورپوینت فصل هشتم کتاب روانشناسی پرورشی نوین (نظریه های یادگیری سازنده گرایی) نوشته علی اکبر سیف خلاصه روانشناسی پرورشی نوین,پاورپوینت روان شناسی پرورشی,علی اکبر سیف,ppt روانشناسی پرورشی نوین,pdf روانشناسی پرورشی نوین,فصل هشتم 8,سازنده گرایی,نظریه های یادگیری سازنده گرایی,نظریه سازنده گرایی

پاورپوینت فصل هشتم کتاب روانشناسی پرورشی نوین (نظریه های یادگیری سازنده گرایی) نوشته علی اکبر سیف در قالب pptx و در حجم 24  اسلاید:

بخشی از متن:

سازنده گرایی 
سازنده گرایی به گونه های مختلفی تعریف شده است، اما همه آنها بر نقش فعال یادگیرنده در درک و فهم و ساختن دانش تأکید کردهاند. 
از جمله در واژه نامه روانشناسی آکسفورد’ آمده است که سازنده گرایی ’اندیشه ای است که طبق آن ادراکات، یادها، و سایر ساختهای ذهنی پیچیده به طور فعال توسط فرد و در ذهن او ساخته می شوند، نه اینکه از بیرون به درون ذهن می آیند
بنا به گفته سانتروک (۲۰۰۴)، سازنده گرایی یک رویکرد یادگیری است که بر فعال بودن یادگیرنده در ساختن دانش و فهم تأکید می کند
همچنین شانک (۲۰۰۰) گفته است سازنده گرایی یک دیدگاه روانشناختی و فلسفی است که طبق آن افراد بیشتر آنچه را که یاد می گیرند و می فهمند خود می سازند و شکل می دهند.

 

دانلود فایل

پاورپوینت فصل هشتم کتاب روانشناسی پرورشی نوین (نظریه های یادگیری سازنده گرایی) نوشته علی اکبر سیف | ویرایش نو baran

پاورپوینت فصل هشتم کتاب روانشناسی پرورشی نوین (نظریه های یادگیری سازنده گرایی) نوشته علی اکبر سیف خلاصه روانشناسی پرورشی نوین,پاورپوینت روان شناسی پرورشی,علی اکبر سیف,ppt روانشناسی پرورشی نوین,pdf روانشناسی پرورشی نوین,نظریه های یادگیری سازنده گرایی,سازنده گرایی,فصل هشتم

پاورپوینت فصل هشتم کتاب روانشناسی پرورشی نوین (نظریه های یادگیری سازنده گرایی) نوشته علی اکبر سیف در قالب pptx و در حجم 21 اسلاید: 

بخشی از متن: 

سازنده گرایی 

سازنده گرایی به گونه های مختلفی تعریف شده است، اما همه آنها بر نقش فعال یادگیرنده در درک و فهم و ساختن دانش تأکید کردهاند.
از جمله در واژه نامه روانشناسی آکسفورد’ آمده است که سازنده گرایی ’اندیشه ای است که طبق آن ادراکات، یادها، و سایر ساختهای ذهنی پیچیده به طور فعال توسط فرد و در ذهن او ساخته می شوند، نه اینکه از بیرون به درون ذهن می آیند
بنا به گفته سانتروک (۲۰۰۴)، سازنده گرایی یک رویکرد یادگیری است که بر فعال بودن یادگیرنده در ساختن دانش و فهم تأکید می کند
همچنین شانک (۲۰۰۰) گفته است سازنده گرایی یک دیدگاه روانشناختی و فلسفی است که طبق آن افراد بیشتر آنچه را که یاد می گیرند و می فهمند خود می سازند و شکل می دهند.

 

دانلود فایل