دریافت مقاله تحلیل و بررسی معماری سنتی ایران با کد 31103

تحقیق در مورد معماری سنتی ایران,مقاله تحلیل و بررسی معماری سنتی ایران,معماری سنتی خانه های ایرانی,معماری خانه های سنتی ایران pdf,مفهوم خانه در معماری,فضاهای معماری سنتی ایران,فایل ورد معماری سنتی ایران,ویژگی های معماری ایرانی اسلامی,معماری

مقاله تحلیل و بررسی معماری سنتی ایران

توضیحات:
فایل مقاله تحلیل و بررسی معماری سنتی ایران، در حجم 19 صفحه با فرمت ورد آماده پرینت برای دانشجویان رشته معماری.

بخشی از متن:
چکیده
معماری یکی از بارزترین مظاهر تمدن هر قوم و ملت است. معماری سنتی ایرانی و آنچه از گذشته تا‌کنون به یادگار مانده است، شناسه معتبر مردم در این سرزمین خواهد بود. معماری سنتی ایرانی منطبق بر باورهای انسان، ویژگی‌ها و نیازهای او است. به همین دلیل دارای اصالت و هویت بوده و به فرهنگ و اقلیم تعلق دارد و مطابق با شرایط زندگی انسان است. معماری گذشته ایران، از آغاز تا دوره قاجار سیر تداوم، تغییر و تحول را پشت سر گذاشته است اما از این دوره به سبب آشنایی با فرهنگ مغرب زمین، تقابل معماری سنتی با معماری غرب شکل گرفت. در این پژوهش به روش تحقیقی به اصول و ویژگی‌های معماری سنتی و سبک شناسی معماری ستی ایران پرداخته خواهد شد و در نهایت با بررسی نمونه ابنیه‌های تاریخی ایران سعی بر آن داریم تا به پاسخ پرسش‌هایی چون مفاهیم هویت‌ساز معماری سنتی در ابنیه تاریخی ایران کدام موارد هستند؟ کدام اصول و ارزش‌های معماری سنتی در بناهای تاریخی ایران نقش بارزتری دارند؟ بپردازیم.
کلمات کلیدی: معماری سنتی، فرهنگ و اقلیم، معماری سنتی ایرانی، معماری غرب
1. مقدمه
بناهایی که به دست انسان ساخته می‌شود، جلوه‌هایی از نگرش او به جهان هستی است که مبین قوّه فکری و ساختار فرهنگی_اجتماعی افراد آن جامعه است. این برداشت که معماری می‌تواند دیدگاهی طبیعی یا مافوق طبیعی داشته باشد، در هر حال خارج از تأثیر محیط اطراف و اقلیم جغرافیایی انسان نخواهد بود؛ لذا در بررسی معماری یک بنا، ابتدا باید جهان و جهان بینی سازنده آن بنا را مورد کنکاش قرار داد تا بتوان افکار و عقاید او را در حجمی از آرایش فضا مشاهده کرد. این نکته را باید در نظر گرفت که صنایع دستی و هنر سنتی ایران تنها ظرفی سفالین و تکه‌ای گلیم و جام قلمزنی شده نیست بلکه معماری سنتی ایران از هنرهای سنتی کشور به‌شمار می‌رود که به دست صنعتگران در هزاران سال قبل رقم خورده است. هنرمندانی که تمامی دل مشغولی‌ها، دغدغه‌ها، زیبایی‌ها، جنگ‌ها، فتوحات، مناجات با خدا و … را در آثار خود متجلی ساخته‌اند. این هنرها نه تنها از منظر زیبایی مورد توجه هستند، از نظر زنده نگه‌داشتن بسیاری از سنت‌ها، آداب و رسوم و فرهنگ‌ها نیز در طول تاریخ موثر بوده‌اند.
و…

فهرست مطالب:
چکیده
1. مقدمه
2. معماری سنتی ایران
3. سوالات پژوهش
4. روش تحقیق
5. اصول و ارزش‌های معماری سنتی ایران
6. ویژگی‌های معماری سنتی ایرانی
7. سبک‌شناسی معماری سنتی ایران
8. فناوری‌های جدید و معماری سنتی ایرانی
9. ارتباط صنایع دستی و معماری سنتی ایران
10. تاثیرپذیری ابنیه تاریخی ایران از معماری سنتی
11. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
منابع و مراجع

این فایل با فرمت ورد در 19 صفحه آماده پرینت برای دانشجویان رشته معماری تهیه شده است.

دانلود فایل