دریافت پاورپوینت ارتباط بین عاملها (29 اسلاید) با کد 31504

پاورپوینت ارتباط بین عاملها,پاورپوینت, ارتباط, بین, عاملها

پاورپوینت ارتباط بین عاملها (29 اسلاید)

پاورپوینت ارتباط بین عاملها (29 اسلاید) 

قسمتی از متن فایل : 
رئوس مطالب 
تعریف ارتباط 
اهمیت ارتباط بین عاملها 
ابعاد معنایی ارتباط 
سطوح مختلف برقراری ارتباط 
ارتباط بین عاملها 
ارتباط از طریق اشتراک دانش 
ارتباط از طریق زبان مشترک 
نظریه عمل گفتاری 
زبانهای ارتباط عاملها 
KIF
KQML
FIPA-ACL
تعریف ارتباط
تبادل اطلاعات از روی قصد
تولید و آماده سازی علامت ها
یک سیستم مشترک از علامت های قراردادی
اهمیت ارتباط بین عاملها
ارتباط ابزاری برای تعامل بین عاملها و ایجاد سیستمهای چندعامله به منظور حل مسائل پیچیده می باشد.
استنباط پیام توسط هر عامل مستقل با ابهام روبروست که با ایجاد یک پروتکل ارتباطی مناسب امکان رفع آن میسر است.
ارتباط موجب ایجاد یک زبان مشترک بین عاملها خواهد شد.
ابعاد معنایی ارتباط
مطالعه ارتباط بین عاملها مستلزم مطالعه نحو، معنا و مفهوم وابسته به آن است.
نحو: چگونه علائم و نمادهای ارتباطی در عمل ارتباط سازماندهی می شوند
معنا: نمادها چه چیزی را در ارتباط بیان می کنند
مفهوم: چگونه علائم تفسیر می شوند
ابعاد معنایی ارتباط ترکیبی از معنا و مفهوم ارتباط می باشد.
ابعاد مختلف معنایی
تشریحی در مقابل تجویزی
تشریحی: بیانگر مطلبی هستند. برای درک انسانی مناسب است نه برای عاملها.
تجویزی: رفتاری را به عامل دیگر تجویز می کنند. اکثر عاملها از زبانهایی برای ارتباط استفاده می کنند که برای تبادل اطلاعات درباره رفتار و فعالیت های آنها طراحی شده اند.

معنای مستقیم یا غیرمستقیم
معنای مستقیم یعنی این که تصور شخصی هر عامل از آن باید دقیقا همان معنایی باشد که توسط دیگر عاملهایی که این عامل با آنها ارتباط برقرار می کند مورد استفاده قرار می گیرد.
در سیستمهای چندعامله باید سعی شود که معناها بطور مستقیم باشد.

دانلود فایل