دریافت پاورپوینت فصل ششم کتاب روان شناسی در قرآن (روانشناسی اجتماعی، پیش نیازها) نوشته محمد کاویانی با کد 31258

کتاب روان شناسی در قرآن ,,مفاهیم و آموزه ها,محمد کاویانی,,پاورپوینت کتاب روان شناسی در قرآن,پاورپوینت روان شناسی در قرآن ,روانشناسی در قرآن,فصل ششم,,روانشناسی اجتماعی, پیش نیازها

پاورپوینت فصل ششم کتاب روان شناسی در قرآن (روانشناسی اجتماعی، پیش نیازها) نوشته محمد کاویانی

پاورپوینت فصل ششم کتاب روان شناسی در قرآن، مفاهیم و آموزه ها (روانشناسی اجتماعی، پیش نیازها) نوشته محمد کاویانی در حجم 37 اسلاید: 

بخشی از متن: 
روانشناسی اجتماعی: دانشی است که به مطالعه علمی تاثیر متقابل افراد بر یکدیگر پر داخته و درصدد یافتن علل و چگونگی پدیدایی رفتار، احساسات و افکار افراد در موقعیتهای اجتماعی است.
موقعیتهای اجتماعی: موقعیتهایی هستند که تحت تاثیر حضور واقعی، خیالی یا ضمنی دیگران باشند.
✓ اصطلاح حضور ضمنی، اشاره به رفتارهایی دارد که شخص، بعلت جایگاه خویش در یک ساخت اجتماعی پیچیده یا بدلیل عضویت در یک گروه فرهنگی خاص، آنها را انجام می دهد .
✓ در روانشناسی اجتماعی مستخرج از قرآن، موقعیتهای اجتماعی واقعی را در اختیار نداریم چون جامعه قرآنی عینی دربیرون، محقق نشده است .
✓ روانشناسی اجتماعی با رهیافت قرآنی، تجویزی است نه توصیفی.
روش تحقیق در روانشناسی اجتماعی از دیدگاه قرآن:
مشاهده، مستلزم نظاره و ضبظ رفتار اجتماعی بصورت آشکار یا به کمک ابزارهای علمی یا توسط خود آزمودنی است.
✓ برای توصیف و اندازه گیری پدیدههای اجتماعی از مقیاس های خودگزارشی، رفتاری، روان ی زیستی اجتماعی و مقیاس غیر واکنشی استفاده می کنند.
✓ مفاهیم متعارف در روانشناسی اجتماعی، از مشاهده رفتار دیگران یا خودگزارشی آنان حاصل می شوند. این رفتارها از هنجارها و هنجارها از ارزشهای اجتماعی ناشی می شوند.
✓ مفاهیم روانشناسی اجتماعی در رهیافت قرآنی را باید از اجتماع و رفتارهای اجتماعی مورد تایید قرآن استخراج کرد .

دانلود فایل