دریافت پاورپوینت فصل هشتم کتاب اخلاق حرفه ای در مدرسه (اخلاق مدیریت کلاس) نوشته احد فرامرز قراملكی‏ با کد 31050

اخلاق حرفه ای در مدرسه ,پاورپوینت اخلاق حرفه ای در مدرسه ,خلاصه کتاب اخلاق حرفه ای در مدرسه ,خلاصه کتاب اخلاق حرفه ای در مدرسه قراملکی,ppt اخلاق حرفه ای در مدرسه,اخلاق مدیریت کلاس,,فصل هشتم,اخلاق مدیریت کلاس

پاورپوینت فصل هشتم کتاب اخلاق حرفه ای در مدرسه (اخلاق مدیریت کلاس) نوشته احد فرامرز قراملكی‏

پاورپوینت فصل هشتم کتاب اخلاق حرفه ای در مدرسه (اخلاق مدیریت کلاس) نوشته احد فرامرز قراملكی‏، ‏زينب برخورداری ‏‏، ‏فائزه موحدی‏‏ در قالب pptx و در حجم 22 اسلاید:

بخشی از متن: 

مواجهه اخلاقی با سؤال دانش آموز 
فرایند تعاملی یاددهی و یادگیری بر مشارکت فعال معلم و دانش آموز استوار است. ارتباط کلامی در این فرایند، دو سویه است: معلم تدریس می کند و دانش آموز می پرسد. بر پایه اخلاق معلمی، سؤال کردن حق دانش آموز است و ارائه پاسخ وظیفه معلم. گوناگونی پرسش ها، از حیث شیوه طرح پرسش و انگیزه آن، ارائه پاسخ را در موارد فراوانی مشکل می نماید.
سؤال در شرایط طبیعی برای برطرف شدن ابهام و روشن شدن مطلب به میان می آید، تا معلم بحث را تکرار و یا توضیح را افزون تر کند. گاهی کنجکاوی دانش آموز، او را گامی جلوتر می برد. وی برای درخواست دلیل استوارتر و یا طلب دانش و اطلاعات بیشتر، چون و چرا می کند و در پس توضیح، سؤال بیشتر به میان می آید. طرح این سؤال ها نشانه اثربخشی کلاس است و معلم را برای تحلیل بیشتر بر سر ذوق می آورد.

دانلود فایل