دریافت پاورپوینت فصل چهارم 4 کتاب روش های تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی (مطالعه منابع مربوط با کد 31161

پاورپوینت کتاب روش های تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی, علی دلاور ,کتاب روش های تحقیق روان شناسی و علوم تربیتی,فصل چهارم,ppt روش های تحقیق,مطالعه منابع مربوط به موضوع مورد تحقیق

پاورپوینت فصل چهارم 4 کتاب روش های تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی (مطالعه منابع مربوط

پاورپوینت فصل چهارم 4 کتاب روش های تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی (مطالعه منابع مربوط به موضوع مورد تحقیق) نوشته علی دلاور در قالب pptx و در حجم 36 اسلاید:

بخشی از متن:
 مطالعه منابع مربوط به موضوع مورد تحقیق و اهداف آن 

 جان دیویی این مرحله را، سومین مرحله پژوهش علمی میداند.
  مطالعه منابع عبارتست از مطالعه کلیه منابعی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم با موضوع پژوهشی در رابطه اند.
 این مرحله باید قبل از انجام تحقیق یعنی زمانی که پژوهشگر طرح پژوهشی خود را برنامه ریزی می کند، انجام شود.
 تحقیق، با مفاهیم یا ایده هایی آغاز می شود که از طریق فرضیه به یکدیگر ربط داده می شوند.
 ١. تعیین متغیرهای اساسی 
 انتخاب و شناسایی متغیرهایی که پژوهشگر باید به مطالعه روابط بین آنها بپردازد، بخش مهمی از حل مسئله است
بررسی و مطالعه منابع مربوط به موضوع مورد تحقیق، کمک می کند تا عقاید روشنی درباره تعریف عملکرد و سازمان بندی متغیرها کسب کنید.

دانلود فایل