دریافت پاورپوینت نقش آموزش های شهروندی بر توسعه شهر الکترونیک با کد 27975

پاورپوینت نقش آموزش های شهروندی بر توسعه شهر الکترونیک,پاورپوینت ,نقش, آموزش های, شهروندی, بر, توسعه ,شهر, الکترونیک,

پاورپوینت نقش آموزش های شهروندی بر توسعه شهر الکترونیک

نوع فایل power point

قابل ویرایش 23 اسلاید

قسمتی از اسلایدها
شهروندان الکترونیکی

به افرادي اطلاق میگردد که مسئولیت پذیر، پاسخگو و فعال، کمک دهنده و داراي نقشی مؤثر در فرآیند توسعه ملی بوده و منفعل،ساکن و مددجو نباشند.

شهر الکترونیک

شهر الکترونیک عبارت است از فضایی مجازي که بدون محدودیت در زمان و مکان و فارغ از مشکلات ناشی از عوامل بیرونی و محیطی مانند حمل و نقل و ترافیک، متصدیان پاسخگو و…، اطلاعات و خدمات خود را به صورت شبانهروزي و آنلاین از طریق شبکه، در اختیار شهروندان قرار دهد.

مزایای شهر الکترونیک

باعث کاهش رفت و آمدها در سطح شهري

ارائه خدمات سریع و کم هزینه در هر مکان و در هر زمان

مدیران میتوانند به سهولت از پیشنهادات و نظرات شهروندان مطلع شوند و

در تصمیم سازيهاي مدیریی و اداره شهر از آنها بهره جسته و استفاده کنند.

فهرست مطالب و اسلایدها

شهروندان الکترونیکی

شهر الکترونیک

مزایای شهر الکترونیک

یکی از برنامه هاي شهرهاي الکترونیک

شهر الکترونیک در صورتی تحقق مییابد که :

شهروند الکترونیک

مقوله هاي جدید

تحقق شهر الکترونیک

مهمترین اهداف شهر الکترونیک

برنامه ي مهم شهرهاي الکترونیکی

نکته مهم

مزایاي الکترونیکی شدن شهروندان

ویژگیهاي بارز شهر الکترونیک

خصوصیات شهر الکترونیک

معایب الکترونیکی شدن شهروندان

اجزاء زندگی الکترونیکی شهروندان

اهداف این آموزشها مدارس

برخی از فواید استفاده از ICT

آموزش شهروندان الکترونیک

آموزش شهروند را میتوان در قالب دو دسته تقسیم بندي کرد

بررسی کارآمدترین ارکان آموزش شهروند الکترونیک

دانلود فایل