دریافت گزارش کارورزی چهار 4 (درس پژوهی) در قالب word با کد 31438

گزارش کارورزی چهار 4 ,درس پژوهی, فرایند درس پژوهی و توسعه حرفه ای , طراحی واحد یادگیری, طراحی نقشه ذهنی, استخراج ایده ی کلی,اجرای واحد یادگیری

گزارش کارورزی چهار 4 (درس پژوهی) در قالب word

گزارش کارورزی چهار 4 (درس پژوهی) در قالب word و در حجم 51 صفحه: 

فصل اول: فرایند درس پژوهی و توسعه حرفه ای 
بخش اول : طراحی واحد یادگیری 
1-1′ مقدمه
2-1 ‘ تعیین هدف
3-1 ‘ طراحی واحد یادگیری
4-1 ‘ طراحی نقشه ذهنی
5-1 ‘ استخراج ایده ی کلی
6-1 ‘ شایستگی مورد انتظار
7-1 ‘ طراحی ملاک های شایستگی و سطوح هریک از آنها
8-1 ‘ تعیین تکلیف عملکردی
9-1 ‘ طرح پرسش اساسی
10-1 ‘ طرح تکلیف یادگیری
بخش دوم: اجرای واحد یادگیری
1-2 ‘اجرای واحد یادگیری
2-2 ‘ تولید مواد آموزشی مورد نیاز اجرای واحد یادگیری
3-2 ‘ هدایت فرایند یادگیری
4-2 ‘ارزیابی از شایستگی های کسب شده توسط دانش آموزان
5-2 ‘تامل و بازنگری
فصل دوم:روایت من از کارورزی 4
1-‘ روایت فرایند درس پژوهی و توسعه حرفه ای
2-‘ کد گذاری
3- ‘ تحلیل وتفسیر داده ها
ضمائم
کاربرگ الف:نگارش های روزانه کارورز
کاربرگ ب: گزارش جلسات بحث و گفتگو با استاد/ گروه هاي كوچک/ بحث هاي جمعی/ سمینارها
کاربرگ ج: 
چارچوب تهیه طرح آموزشی
منابع وماخذ
بخشی از متن:
     آموزش و پرورش به عنوان فرایندی ارزشمند و گرانبها، شامل مجموعه تلاش های سنجیده و منظم برای رسیدن به اهداف متعالی و مشخص است. تلاشی تدریجی برای رشد و شکوفایی استعدادهای بالقوه کودکان، نوجوانان و جوانان در تمامی ابعاد تا آنها را برای زندگی واقعی آماده سازد و راه و رسم زندگی و چگونه زیستن را به آنها بیاموزد. برای آن که این نظام کارایی و پویایی مداوم و مستمر داشته و راه حل های اساسی و بنیادی برای مسایل و مشکلات موجود خود بیابد، نیازمند آن است که پژوهش را سرلوحه کار خود قرار داده و یافته های پژوهشی را بکار گیرد. یکی از رویکردهای پژوهشی که در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته، درس پژوهی است که بر اساس آن معلمان در جلسات هم اندیشی پیرامون اهداف دروس با یکدیگر به بحث و تبادل نظر پرداخته، برنامه تدریس خود را تدوین نموده، و آن را به مرحله اجرا می گذارند و سپس به نقد و بررسی و اصلاح آن می پردازند. یعنی در سه جنبه طراحی، اجرا و ارزیابی یک برنامه با همدیگر همفکری، همکاری و همیاری می کنند. درس پژوهی رویکردی جدید در توسعه دانش حرفه ای معلمان است که از درون مدارس ابتدایی ژاپن مطرح و گسترش یافته است. درس پژوهی در واقع روش پژوهشی مشارکتی معلمان در کلاس درس است که از آن به عنوان سودمند ترین، کاربردی ترین و مؤثرترین برنامه پرورش حرفه ای معلمان یاد کرده اند. در درس پژوهی مثل اقدام پژوهی معلمان فرصت می یابند تا در طراحی، اجرا و ارزیابی با یکدیگر همکاری، همیاری و مشارکت کنند و مسایل درون مدرسه و کلاس را بکاوند، جوابی بیابند و آن را در عمل بکار بندند و در پایان یک ارزیابی گروهی از کار آموزشی یکدیگر داشته باشند. در درس پژوهی معلمان به صورت گروهی تمرین می کنند، دیدگاه های خود را تبادل و تعامل می کنند و از یکدیگر می آموزند. در درس پژوهی بیش از این که معلمان مبانی نظری آموزش و یادگیری را بیاموزند، مهارت های علمی و کاربردی مربوط به فرایند یاددهی – یادگیری، ارزیابی روش های تدریس، خود ارزیابی و فعالیت های آموزشی را می آموزند. معلمان به طور گروهی موضوع مورد پژوهش را انتخاب کرده و به صورت مشارکتی و در گروه، طرح پژوهش مربوط به آن را تهیه می کنند و به ارزیابی دقیق فعالیت های آموزشی انجام شده در ارتباط با آن موضوع می پردازند. در این شیوه، معلمان دانش آموزان را در پژوهش خود سهیم کرده و در واقع در حین عمل پژوهش می کنند.

دانلود فایل