پاورپوینت گشتالت | ویرایش نو baran

پاورپوینت گشتالت پاورپوینت گشتالت,پاورپوینت, گشتالت, نوع فایل:power point

قابل ویرایش:27 اسلاید

قسمتی از اسلایدها:

وجود منطق فرمی بر اساس جنس انتخاب شده و روش های تولید موجودروانشناسى گشتالت اعتراضى به جزءگرائى بود. آنها به درستى مى‌گفتند که ”کل“ چيزى بيشتر از مجموعه‌اى از اجزاء است. کل جمع عددى مطالب و موضوع‌ها نيست. اين واقعيت پديدارى ويژگى‌هاى جديد در هيئت کل. مطلبى بديهى است. پس چرا آن همه مورد بحث و جدل قرار مى‌گرفت؟ شايد دو علت براى اين مسئله موجود باشد:
۱ . در وهله اول اين حقيقت که مى‌توان روانشناسى را مانند شيمي، مرکب از اجزاء شناخته شده، دانست، وسوسه‌انگيز بوده و وونت و ديگران مى‌گفتند که تمام عناصر مادى در جهان به مجموعهٔ مختلفى که حدود صد عنصر مى‌باشد، تقليل يافته، پس چرا نتوان عناصر روانى را چنين کرد؟ دست‌کم، به امتحان آن مى‌ارزيد. ولى اين قياس شيميائى کاملاً صحيح نيست، زيرا شيميدانان هيچگاه واقعيت پديدارى در علم خود را انکار نکرده‌اند. فقط دانش آنها به آن مرحله نرسيده بود که ويژگى‌هاى يک ترکيب را بتوان از ويژگى‌هاى عناصر آن پيش‌بينى نمود

فهرست مطالب واسلایدها:

تاریخچه

نظریه گشتالت

چگونگی شکل‌گیری نظریه گشتالت

تئوری گشتالت Gestalt

عناصر گشتالت

ساختمان گشتالت

بالا بردن کیفیت گشتالت

گشتالت کل پويا

 

دانلود فایل